UV Analyzer

UV-MEETAPPARAAT

De UV-Analyzer is een app-gebaseerde UV-meter. Het bestaat uit de UV-Analyzer app voor Android en iOS, de UV-Analyzer meetstrips en de UV-Analyzer Stick.  

 

De app is gratis te downloaden via Apple's® App Store® of Google Play. De UV-Analyzer meetstrips en de stick worden verkocht via IST Benelux.

 

De meting is heel eenvoudig. Plak de meetstrook op het substraat. Na bestraling met UV wordt de meetstrook gemeten met de stick. De stick is via Bluetooth gekoppeld aan de app. De app geeft de gemeten UV-dosis weer in mJ/cm2. Deze dosiswaarde kan worden vergeleken met uw referentiewaarde om veroudering te bepalen. Referentiewaarden voor de UV-Analyzer worden direct door u ter plaatse bepaald wanneer deze nieuw is. De metingen kunnen worden geëxporteerd voor kwaliteitsborging en documentatie.

 

Download Flyer FAQ Privacy

 

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC

 

Gebruik handschoenen en plak meetstrips op een witte (lichte) achtergrond

 

Bestraal meetstrips met UV-licht, de meetstrook wordt donkerblauw

 

Voer metingen uit met UV-stick, overdracht via Bluetooth naar de app

 

Meten met de UV-Analyzer

Gebruik handschoenen en verwijder meetstrips uit de licht beveiligde verpakking. Afzonderlijke afzonderlijke meetstroken. De meetstrip heeft een praktische trekhulp. Raak meetstrips niet aan met uw vingers.

 

Aanbevolen verwerkingstijd tot bestraling 15 min, verwijder de beschermlaag en plak de strip op een witte (lichte) achtergrond.

 

Bestraal meetstrips met UV-licht. Afhankelijk van de bestralingsdosis kleurt de meetstrook donkerblauw. Elke UV-lamp moet altijd individueel worden gemeten.

 

Evalueer na bestraling de meetstrook binnen 15 minuten. Activeer de app selecteer de juiste UV-referentie afhankelijk van de eenheid en voer meetparameters in.

 

De app herkent de meetstrook en slaat de foto op voor documentatie.

 

Plaats de UV-stick op de meetstrook en voer de meting uit. De gemeten waarde wordt via Bluetooth naar de app verzonden. Er wordt een meetrapport gemaakt. Meetlogboeken kunnen worden gedeeld.

 

Er kunnen maximaal 25 metingen worden opgeslagen.

 

Technische specificaties

Opslag tussen 0°C en minder dan 18°C, geen direct zonlicht, bescherming tegen vloeistoffen en contactmaterialen, bewaar meetstrips in de bijgeleverde verpakking, aanbevolen houdbaarheid maximaal 6 maanden

 

Aanbevolen dosisbereik van ca. 200 – 2000 mJ/cm². Zie veel gestelde vragen voor meer informatie.

 

FAQ

Elke toepassing waarbij de UV-dosis van belang is en die niet toegankelijk is met conventionele UV-dosismeters. Dit type meting is meestal een referentiesysteem. Om de referentiewaarde te verkrijgen, moet u het systeem in nieuwstaat meten. Hiermee kunt u een afname in de loop van de tijd bepalen. Aangezien er een groot aantal verschillende installaties zijn, moeten de referentiewaarden ter plaatse worden bepaald.

 

Gebruik handschoenen, houd de meetstrip op de hoek en verwijder het van de ondergrond. De strip is zelfklevend en moet op een wit oppervlak worden gelijmd om doorschijnendheid van de achtergrond te voorkomen. Raak meetstrips niet aan met je vingers!  

 

Opmerking: De strips moeten in de koelkast worden bewaard om de meetkwaliteit gedurende de levensduur te garanderen. Gebruik de thermische verpakking tijdens het transport en voor het bewaren.

 

Er zijn een aantal factoren die de meting beïnvloeden. De belangrijkste zijn het elektrische vermogen, de afstand tot de UV-eenheid, het lichtspectrum, de machinesnelheid en de vorm of kleur van het substraat (gebogen - plat, donker - licht).  

 

Aanbeveling: Houd een opwarmtijd van ten minste 5 minuten voor het hele systeem voor de meting en zorg voor consistente meetomstandigheden. Bij vellen afdrukken raden we aan om 100 vellen te gebruiken voordat u gaat meten en 3 stroken (links, midden, rechts) te gebruiken om het afdrukformaat te bedekken.

 

Plaats de stick op de meetstrook, vermijd een uitsteeksel en activeer de meting in de app (niet via de hardware knop). De app maakt maximaal 5 metingen (na herpositionering) voor elke strip mogelijk. Na het voltooien van het gewenste aantal metingen wordt automatisch een gemiddelde waarde berekend. Wij adviseren minimaal 2 metingen.

 

We specificeren de UV-dosis meestal tussen 200 mJ/cm² en 2000 mJ/cm². In detail is het werkelijke bereik een functie van de gevoeligheid van de meetstrips en het emissiespectrum van de stralingsbron. De app doet aanbevelingen afhankelijk van het geselecteerde UV-type. De UV-dosis is omgekeerd evenredig met de machinesnelheid. Dat wil zeggen, dubbele snelheid, halve dosis. Daarom zijn er verschillende toepassingen voor UV-metingen. De app kan een dosis berekenen voor een doelsnelheid.

 

Het kan voorkomen dat de gevraagde dosiswaarden de aanbevolen limieten van de strips overschrijden. In dit geval moet u de snelheid van uw machine aanpassen, zodat u dosiswaarden bereikt die binnen de limieten liggen. De machinesnelheid kan nu verkeerd zijn voor uw toepassing, maar met deze functie kunt u de exacte dosis berekenen voor uw gewenste machinesnelheid.

 

We raden aan om een periode van 6 maanden niet te overschrijden. Gedurende deze tijd moeten de strips donker en koel worden bewaard, bij voorkeur in de koelkast.

 

De UV-Analyzer-app maakt gebruik van referentiecurven om een hoge meetnauwkeurigheid te bereiken. Op basis van het lampspectrum of LED-spectrum moet u de curve van de bijbehorende UV-bron selecteren. Door de juiste curve te selecteren, krijgt u ook gedetailleerde informatie over de aanbevolen dosiswaarden. 

 

Opmerking: De referentiecurven staan geen vergelijkbaarheid met elkaar toe.  

 

Beschikbare curven voor UV-lichtbronnen  

 

  • BLK Fe - (Ijzer-gedopeerde lampen voor IST BLK units) BLK Hg - (standaard kwiklampen voor IST BLK units)
  • Generieke Hg - (standaard kwiklampen voor alle niet-IST apparaten)
  • Generieke LED 375-405 nm - (LED's voor alle niet-IST apparaten)
  • LUV3 385 nm - (385 nm LED's met optiek voor IST LUV3 eenheden)
  • MBS-Li Fe - (Ijzer-gedopeerde lampen voor IST-apparatuur
  • MBS-Li met kwartsglas ruit) MBS-Li Hg - (Standaard lampen voor IST-apparatuur
  • MBS-Li met kwartsglas ruit) SC 395 nm - (395 nm LED's met optiek voor IST/ITL apparatuur)

De app toont dosismetingen in termen van het type UV-eenheid en het spectrum dat werkt voor UV en LED. De dosisberekening wordt uitgevoerd via referentiecurven en wordt weergegeven in mJ/cm². De referentiecurves zijn bepaald met verschillende UV-meetinstrumenten, dus u moet rekening houden met een mogelijke afwijking in het bereik van +/- 10%.  

 

Voordat u gaat meten, kunt u aanvullende parameters invoeren en opslaan, zoals het totale aantal, bedrijfsuren, de naam en snelheid van de machine, de afstand tot het substraat en de vermogensinstelling. Deze parameters hebben een informatief karakter en hebben geen invloed op de daadwerkelijke UV-meting.

 

Er is een zekere gevoeligheid (tot 420 nm) voor omgevingslicht. Daarom raden we langdurige blootstelling aan licht voor en na UV-bestraling niet aan. U moet ook rekening houden met een maximale verwerkingstijd van 15 minuten voor en na UV-bestraling.

 

In elke verpakking van de UV Analyzer is een kalibratiestandaard opgenomen. Dit wordt gebruikt voor herijking en mag niet worden uitgewisseld met anderen. IST METZ beveelt aan om de stick eenmaal per jaar aan een fabrieksinspectie te onderwerpen. Om dit te doen, moet u de stick terugsturen naar het bedrijf IST.

 


 

 

De UV Analyzer houdt er rekening mee dat UV-meetstrips geen uniforme gevoeligheid hebben over het gehele UV-bereik. De referentiecurven met betrekking tot het geaggregeerde type en spectrum houden rekening met dit aspect. Daarnaast is elke stick gebaseerd op een standaard. Deze maatregelen zorgen voor een hoge meetkwaliteit.

 

De UV Analyzer app biedt de mogelijkheid om metingen te delen. Een compleet logboek kan worden opgeslagen als pdf-bestand, overgebracht naar een printer of naar een e-mailadres. Houd er rekening mee dat alleen de laatste 10 metingen worden opgeslagen in de app. Als u meer dan 10 metingen probeert op te slaan, wordt de oudste meting overschreven

 

Natuurlijk is dit mogelijk, zelfs als de UV-analyzer is ontwikkeld voor IST-apparaten. In dit geval moet u een algemene referentiecurve kiezen die dicht bij uw gebruik ligt.

 

Nee, de app herkent alleen de meetstrips van de IST UV Analyzer, meetstrips van andere fabrikanten worden niet ondersteund.

 

Wanneer u de stick aansluit op de app, verschijnt er een bericht met de batterijstatus in procenten. 

 

De batterijstatus is ook toegankelijk via het menu Instellingen onder Sensorinformatie.

 

Start de app en schakel de stick in, de LED van de stick knippert. Druk vervolgens op het pictogram met de stick in de rechterbovenhoek. Wanneer het pictogram blauw wordt, wordt de verbinding tot stand gebracht. Om uit te schakelen, moet de knop op de stick ongeveer 3 seconden worden ingedrukt.

 

In het menu Instellingen kunt u de gewenste eenheden invoeren voor de afstand tot het substraat (cm, in, mm) en de machinesnelheid (ft/min, mm/s, m/min, m/s). Het e-mailadres is alleen nodig voor het inloggen van de beheerders.

 

De app heeft een internetverbinding nodig om de app voor de eerste keer te starten en de gegevens bij te werken. Hierdoor kan de benodigde informatie uit de database worden geladen en kan 14 dagen offline worden gebruikt. Na deze periode wordt u gevraagd verbinding te maken met internet om mogelijke updates te ontvangen.

 

De stick is verbonden met de smartphone via Low Energy Bluetooth, dus het gebruik van Bluetooth moet worden goedgekeurd. LE Bluetooth vereist ook het delen van locaties.

 

De stick bevat elektronische componenten en een batterij. Gooi de stick niet in de vuilnisbak, maar voer hem naar de gecertificeerde verwijdering. Hiertoe moet de stick worden geretourneerd aan IST METZ GmbH & Co. KG.