UV-Aggregate der IST METZ für industrielle Anwendungen

UV-SYSTEMEN

Voor UV-uitharding wordt gebruik gemaakt van het energiegehalte van UV-licht en zichtbaar licht in het golflengtebereik van 200 tot 480 nm. IST METZ beschikt over diverse installatieconcepten die kunnen worden toegepast in de grafische industrie en bij industriële toepassingen.

 

DRUK     Coating en verlijming     INKJET

BLK LAMPcure

De BLK LAMPcure werd ontwikkeld voor de hoogste industriële eisen. Vergeleken met conventionele UV-systemen valt bij de BLK LAMPcure een buitengewone toename aan drogingsvermogen op zonder dat het UV-lampvermogen werd verhoogd. Dat betekent meer productiviteit bij gereduceerde bedrijfskosten.

 

MEeR naar het UV-systeem BLK LAMPcure

MBS LAMPcure

De nieuwe generatie van het UV-systeem MBS voor het drukken van etiketten baseert op innovatieve oplossingen: De URS duo-reflectortechnologie en het elektronische voorschakelapparaat ELC-X maken een belangrijke reductie van de bedrijfskosten mogelijk en zodoende een voordeligere productie bij gelijkblijvend hoge kwaliteit en productiviteit met vergelijkbaar lage investeringskosten.

 

MEeR naar het UV-systeem MBS LAMpcure

MBS LI

Het UV-systeem MBS LI verbindt de specifieke eisen van de markt aan de droog­technologie met de nieuwste technische ontwikkelingen van de UV-installatiebouw. Het aggregaat werd speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een hoog benodigd vermogen. Daarbij garandeert een tot 270 W/cm lampensysteem de optimale uitharding. De compacte bouwwijze met bouwgroepen met optimaal gewicht maakt een eenvoudige en kosten­besparende integratie van de UV-installatie in het druksysteem resp. de productielijn mogelijk.

 

Meer naar het UV-systeem MBS LI

MBS L

De industriële productie vereist betrouwbare en kostenbewust geconcipieerde technologieën. Met de MBS L is een krachtig luchtgekoeld UV-aggregaat met een lamplengte van 550 tot 1.600 mm en een max. lampvermogen van 200 W/cm beschikbaar.

 

Meer naar het UV-systeem MBS L

LAMPcure

Met het nieuwe UV-drogingssysteem voor de vellen­druk werd de beproefde installatietechniek met betrekking tot vermogen en energieverbruik nog verder geoptimaliseerd. Bij de velleneinddroging worden in het algemeen nog maar twee afzonderlijke inschuifelementen met max. 200 W/cm vermogen toegepast. De daardoor gegenereerde UV-output is te vergelijken met een gebruikelijk drielampensysteem. Afhankelijk van de toepassing kan op die manier een significante energiebesparing worden bereikt.

 

Meer naar het UV-systeem LAMpcure

Low Energy UV

Het nieuwe LE UV-systeem maakt het voor alle commerciële drukkers mogelijk, om te profiteren van maximaal rendement bij lage energiekosten. Voor alle standaard commercieel drukwerk is een droger op machine nodig.  Bij schoon en weerdruk machines heeft men een droger extra nodig.

 

MEer naar het UV-systeem LE UV