UV-systeem MBS LAMPCURE

TWEE UITHARDINGSTECHNOLOGIEËN. EEN VOORSCHAKELAPPARAAT.

De nieuwe generatie van het UV-systeem MBS voor het drukken van etiketten baseert op innovatieve oplossingen: De URS duo-reflectortechnologie en het elektronische voorschakelapparaat ELC-X maken een belangrijke reductie van de bedrijfskosten mogelijk en zodoende een voordeligere productie bij gelijkblijvend hoge kwaliteit en productiviteit met vergelijkbaar lage investeringskosten. 

 

Download MBS LAMPcure brochure

 

ALLE VOORDELEN OP EN RIJ

EFFICIËNTIE MET HART EN VERSTAND

Hot Swap technologie baserend op ELC-X

Hot Swap technologie baserend op ELC-X MBS UV-systemen worden standaard uitgerust met elektronische voorschakelapparaten van het type ELC-X. Het dimgedeelte van de UV-lamp kan hierover traploos worden geregeld. Zowel UV-lampen- als ook UV-LED-aggregaten van het type MBS kunnen in wisselwerking met dezelfde ELC-X worden toegepast. Het plaatsbesparende stapelconcept reduceert de benodigde ruimte met 50 procent en garandeert te allen tijde een eenvoudige toegankelijkheid tot de apparaten.

FLC Fast Lamp Change

Het draadloze UV-lampensysteem FLC maakt een snelle en ongecompliceerde wissel van de UV-lamp mogelijk. Deze kan met slechts één beweging uit de lamp unit worden verwijderd.

UV-meting

De MBS LAMPcure is standaard voorbereid voor de UV-meting. Met het draagbare UV-meetapparaat UMS-2 kan het vermogen indien gewenst worden gecontroleerd om uitvaltijden van de machine te voorkomen.

Garantie

IST METZ biedt een garantie van 10.000 bedrijfsuren op reflectoren van het type URS en van 2.500 bedrijfsuren op UV-lampen.

Rendabiliteit

Kostenvoordelen ontstaan niet alleen door een energiebesparende productie maar ook door een betere beschikbaarheid van de machine. De nieuwe MBS werd daarom doelgericht op de reductie van stilstand¬tijden van de machine geoptimaliseerd. Alle servicewerkzaamheden kunnen snel en gebruikersvriendelijk worden uitgevoerd - waardoor tijd en kosten worden bespaard.