Omvangrijk advies voor UV-uitharding

in het UV Transfer Center

UV-audit

VOOR GEBRUIKER DE UV-TECHNOLOGIE

De UV-audit is onderverdeeld in twee onderwerpzwaartepunten:

  • UV-installatie-audit
  • UV-proces-audit

De UV-installatie-audit analyseert de componenten van een UV-installatie. Aan de hand daarvan worden voorstellen voor onderhoud, reserveonderdelen en energiesbesparingspotentiëlen uitgewerkt.

 

De UV-proces-audit richt zich tot de gebruikers van de UV-technologie. Door gerichte vragen wordt de kennis gecontroleerd. Aansluitend worden voorstellen gedaan voor passende scholing.

 

Neem contact met ons op voor de UV-audit! 

Uuw aanspreekpartner:

Gerard Brieko

IST Benelux B.V.
+31 5550 500 14