LUCHT STERILISATIE

Sinds het jaar 2000 kwamen er studies beschikbaar, die het significante effect van luchtkwaliteitsniveaus in het hele spectrum van lucht behandelingen aantoonden. Te beginnen met verminderde infecties en gebruik van antibiotica, verminderd ziekteverzuim en eindigend met verhoogde productiviteit.

 

Meer over Steribase

 

referenties

SCHONE LUCHT IN DE GEZONDHEIDSZORG

Het toegenomen aantal nosocomiale infecties als gevolg van falende (lucht) hygiëne ((Lidewll et al), de verhoogde dreiging van pandemieën als gevolg van de geïntensiveerde veterinaire industrie en globalisering (Osterhaus et al) en de verhoogde microbiologische resistentie tegen antibiotica, dwingen medisch personeel en medewerkers om meer na te denken over preventie in plaats van curatie.

 

Het belang van lucht- of met andere woorden de mogelijkheid om pathogene stoffen door de lucht te transporteren, werd steeds belangrijker op de agenda van de WHO.

 

Download Flyer

 

SCHONE LUCHT IN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

De voedingsindustrie is buitengewoon creatief, maar nieuwe fundamentele trends zullen haar toekomst vormgeven door middel van consumenten die een absolute transparantie eisen. Geen compromis op het gebied van gezondheidsbeveiliging, de ontwikkeling van toekomstige schone etiketten en consumenten die beter zijn opgeleid en open staan voor natuurlijker voedsel.

 

Het belang van luchtkwaliteit in de voedingsindustrie wordt vaak onderschat. Een Steritube zuivert de lucht in een productiefaciliteit en bevrijdt deze van schimmels, sporen en bacteriën. De lucht kan de producten niet meer verontreinigen.

 

Download Flyer