GRONDSLAG DE LED-UV-TECHNOLOGIE

UV-UITHARDING MET LED

In natuurkundige termen is licht een vorm van elektromagnetische straling. Licht dat zichtbaar is voor het menselijk oog ligt in het golflengtebereik tussen 380 en 780 nm. Het UV (ultraviolet) en IR (infrarood) bereik ligt net buiten beide uiteinden van dit bereik. Systemen die uitharden door middel van straling gebruiken daarom UV-licht (golflengten tussen 100 en 380 nm) om bijvoorbeeld inkten, lakken, siliconen, afdichtingen en lijmen uit te harden. Naast UV-booglampen worden sinds de millenniumwisseling steeds meer LED-systemen gebruikt bij industriële uitharding. Wanneer LED's (LED is een afkorting van het Engelse "light-emitting diode") worden gebruikt in industriële toepassingen, worden ze gecombineerd in kleine constructie-eenheden om aan het vereiste vermogen te voldoen.

 

Meer over LED systems     Meer over UV LEDs and UV lamps compared

 

Functionaliteit van de UV-LED high-performance units

Voor industrieel gebruik van LED's (kortweg LED) worden light-emitting diodes, afhankelijk van de stroombehoefte, in kleinere eenheden aangesloten. De resulterende modules kunnen 100 of meer LED's herbergen. Deze led’s worden aangestuurd via een intelligent circuit en kunnen dus ook in zones geschakeld worden. De zoneschakeling maakt aanpassing aan de werkbreedte mogelijk en biedt zo een potentieel voor energiebesparing. Uiteraard genereren de compacte powerpacks restwarmte. Over het algemeen geldt: hoe hoger het rendement van de afzonderlijke LED's, hoe minder restwarmte wordt gegenereerd. De gegenereerde restwarmte moet worden afgevoerd om een ​​lange levensduur te garanderen. Lukt dit met een hoog rendement, dan gaat de lange levensduur ook gepaard met hoge emissies. De opgave in ontwikkeling is om de stralingsemissie van de LED met zo min mogelijk verlies naar het substraat te brengen. Daarbij is de optische ontkoppeling van doorslaggevend belang. De problemen van thermische en optische ontkoppeling zijn met succes geïmplementeerd met de XT8-technologie. Dit resulteert in een besparing van 30%.

 

COMPACT EN CASCADABLE VOOR EEN ENORME REEKS AAN EISEN

LED-systemen voor het uitharden van inkten of lijmen kunnen worden gecascadeerd als functie van de modulebreedte en dus in lengte worden gevarieerd. De voedingskabels vormen een uitdaging voor cascadering. Als modules nu met elkaar worden uitgelijnd, zou parallel schakelen van deze voedingen nodig zijn. Om dit probleem te omzeilen, werd met deze eis al in de ontwerpfase van de lay-out rekening gehouden en opgelost door middel van een intern voedingssysteem.

 

VOORDELEN VAN LED-UITHARDINGSTECHNOLOGIE

LED-technologie wordt gebruikt bij industrieel drogen en uitharden waar de specifieke voordelen vereist zijn.

 

Voordelen van light-emitting diodes, zoals,

 

 • onmiddellijk klaar voor gebruik
 • hoogfrequente cycluswerking
 • lage warmte-inbreng
 • hoge efficiëntie
 • lange levensduur en
 • compacte maat

 

worden ook gewaardeerd in privé, dagelijks gebruik. Ze zijn een belangrijke reden voor het succes van LED's, b.v. in woningen of in de auto-industrie. Een ander bekend voorbeeld van het gebruik van LED-technologie is de polymerisatie (uitharding) van kunststoffen in de tandtechniek.

 

LED UV WORDT IN VEEL INDUSTRIEN GEBRUIKT

LED UV-systemen worden zowel in de grafische industrie als in tal van andere industrieën toegepast op diverse substraten waar coatings en lijmen een rol spelen, zoals;

 

 • decoratie
 • markeren
 • gewrichten
 • bevestigingen
 • mechanische bescherming
 • chemische bescherming
 • visuele effecten

 

In principe is er een verscheidenheid aan potentiële toepassingen voor LED-uithardingstechnologie bij het industrieel drogen van inkten, lakken, siliconen, afdichtingen of lijmen op verschillende ondergronden. Ombouwen behoort ook tot de mogelijkheden. Als u nieuwe benaderingen nastreeft, neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag verder en beloven vertrouwelijkheid te bewaren.

 

MEETTECHNOLOGIE VOOR LED-SYSTEMEN

W/cm² is de gevestigde maateenheid geworden in LED-systemen. Deze waarde geeft de maximale intensiteit per oppervlakte-eenheid aan. Omdat de intensiteit echter afneemt met toenemende afstand, wordt vaak de waarde direct onder het uitgangsvenster genoemd. Voor vergelijkbare metingen is de locatie waar het vermogen is gemeten bepalend. Waarden kunnen variëren afhankelijk van of er metingen worden gedaan aan het chipoppervlak, aan het uitgangsvenster van de emissie of op substraatniveau. Ook moet rekening worden gehouden met de ruimtelijke en temporele verdeling in het meetveld.

 

Verder is het belangrijk ervoor te zorgen dat een geschikt UV-meetsysteem wordt gebruikt. Deze wordt gekenmerkt door een hoge en zo gelijkmatig mogelijke gevoeligheid in het door de LED uitgestraalde golflengtebereik. Neem contact met ons op voor meer informatie.